گوگل پلی انگلیس

توجه: تحویل تا یک ساعت بعد از پرداخت

نکته مهم در رابطه با گیفت کارت های گوگل پلی:

به دلیل عدم سرویس دهی شرکت گوگل و تحریم کشور ایران متاسفانه گیفت کارت های گوگل پلی به راحتی قابل استفاده نیستند و در صورت شناسایی آی پی و لوکیشن، گیفت کارت مربوطه توسط گوگل قفل خواهد شد. لذا قبل از خرید محصولات گوگل پلی از نحوه استفاده این کارت ها اطلاع کامل داشته باشید. فروشگاه هیچ مسولیتی در ارتباط با هرگونه خطا هنگام استفاده از گیفت کارت های گوگل پلی نمیپذیرد.

 

تصویرنامقيمتخرید
گیفت کارت گوگل پلی انگلیس
گیفت کارت 5 پوندی گوگل پلی انگلیس276,000 تومان
گیفت کارت گوگل پلی انگلیس
گیفت کارت 10 پوندی گوگل پلی انگلیس582,000 تومان
گیفت کارت گوگل پلی انگلیس
گیفت کارت 25 پوندی گوگل پلی انگلیس1,381,000 تومان
گیفت کارت گوگل پلی انگلیس
گیفت کارت 50 پوندی گوگل پلی انگلیس2,669,000 تومان
گیفت کارت گوگل پلی انگلیس
گیفت کارت 100 پوندی گوگل پلی انگلیس5,301,000 تومان